Aktualności Aktualności

Sprzedaż drewna i sadzonek drzew leśnych

Tu znajdziesz informacje dotyczące sprzedaży drewna jakiego poszukujesz. Będziemy zamieszczali także aktualne cenniki na sadzonki drzew leśnych. W odpowiednim czasie znajdą się także informacje o sprzedaży choinek.

Nadleśnictwo Piotrków prowadzi sprzedaż różnych rodzajów i gatunków drewna.

Cennik detaliczny znajduje się poniżej. Chcąc kupić drewno należy skontaktować się z nadleśnictwem lub z leśniczym jednego z naszych leśnictw. W zakładce kontakty znajdują dane teleadresowe leśnictw.

Sprzedajemy także sadzonki drzew leśnych oraz choinki w okresie przedświątecznym.

Zasady sprzedaży i obrotu uregulowane są zarządzeniem Nadleśniczego w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków.

W załącznikach znajduje się także zarządzenie wraz z załącznikami.

 

ANEKS NR 2

do załącznika nr 4 Zarządzenia nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków

z dnia 05.01.2018 roku w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi

w Nadleśnictwie Piotrków

§1

Z dniem 25 stycznia 2018 wprowadzam ceny detaliczne drewna

 

 

Określenie wg KJW

Rodzaj drewna

Klasa wymiarowa

Jednostka miary

Cena jednostkowa loco las w zł

Cena jednostkowa z VAT

WA0

wszystkie iglaste

2

m3

441,00

542,43

   

3

m3

540,00

664,20

 

wszystkie iglaste

1

m3

297,00

365,31

WB0

 

2

m3

366,00

450,18

   

3

m3

417,00

512,91

 

wszystkie iglaste

1

m3

270,00

332,10

WC0

 

2

m3

316,00

388,68

   

3

m3

360,00

442,80

 

wszystkie iglaste

1

m3

207,00

254,61

WD

 

2

m3

225,00

276,75

   

3

m3

244,00

300,12

WAKG

wszystkie iglaste

2

m3

458,00

563,34

WAKP

 

3

m3

560,00

688,80

WBKG,

wszystkie iglaste

2

m3

379,00

466,17

WBKP

 

3

m3

433,00

532,59

 

wszystkie iglaste

1

m3

280,00

344,40

WCKG

 

2

m3

327,00

402,21

WCKP

 

3

m3

373,00

458,79

 

wszystkie iglaste

1

m3

214,00

263,22

WDKG

 

2

m3

233,00

286,59

WDKP

 

3

m3

253,00

311,19

S10

wszystkie iglaste

1

m3

242,00

297,66

S2a

wszystkie iglaste

*

m3

165,00

202,95

S2ap

wszystkie iglaste

*

m3

148,00

182,04

S2b

wszystkie iglaste

*

m3

240,00

295,20

S3b

wszystkie iglaste

1

m3

195,00

239,85

   

2

m3

205,00

252,15

S4

wszystkie iglaste

*

m3

119,00

128,52

S4-PKN*

wszystkie iglaste- PKN

*

m3

77,00

83,16

M1*

wszystkie iglaste

*

m3

75,00

92,25

M2*

wszystkie iglaste

*

m3

40,00

43,20

WA0

Db, Js

2

m3

1 422,00

1 749,06

   

3

m3

1 820,00

2 238,60

 

Bk, Wz

2

m3

546,00

671,58

   

3

m3

692,00

851,16

 

Brz

2

m3

401,00

493,23

   

3

m3

479,00

589,17

 

Gb

2

m3

342,00

420,66

   

3

m3

376,00

462,48

 

Ol

2

m3

450,00

553,50

   

3

m3

504,00

619,92

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

2

m3

352,00

432,96

   

3

m3

368,00

452,64

WB0

Db, Js

1

m3

640,00

787,20

   

2

m3

1 028,00

1 264,44

   

3

m3

1 476,00

1 815,48

 

Bk, Wz

1

m3

283,00

348,09

   

2

m3

362,00

445,26

   

3

m3

475,00

584,25

 

Brz

1

m3

271,00

333,33

   

2

m3

315,00

387,45

   

3

m3

360,00

442,80

 

Gb

1

m3

266,00

327,18

   

2

m3

294,00

361,62

   

3

m3

336,00

413,28

 

Ol

1

m3

273,00

335,79

   

2

m3

323,00

397,29

   

3

m3

386,00

474,78

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

1

m3

256,00

314,88

   

2

m3

287,00

353,01

   

3

m3

321,00

394,83

WC0

Db, Js

1

m3

492,00

605,16

   

2

m3

708,00

870,84

   

3

m3

954,00

1 173,42

 

Bk, Wz

1

m3

226,00

277,98

   

2

m3

283,00

348,09

   

3

m3

362,00

445,26

 

Brz

1

m3

221,00

271,83

   

2

m3

248,00

305,04

   

3

m3

285,00

350,55

 

Gb

1

m3

223,00

274,29

   

2

m3

247,00

303,81

   

3

m3

276,00

339,48

 

Ol

1

m3

226,00

277,98

   

2

m3

260,00

319,80

   

3

m3

302,00

371,46

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

1

m3

220,00

270,60

   

2

m3

248,00

305,04

   

3

m3

273,00

335,79

WD

Db, Js

1

m3

271,00

333,33

   

2

m3

462,00

568,26

   

3

m3

640,00

787,20

 

Bk, Wz

1

m3

203,00

249,69

   

2

m3

226,00

277,98

   

3

m3

249,00

306,27

 

Brz

1

m3

190,00

233,70

   

2

m3

210,00

258,30

   

3

m3

228,00

280,44

 

Gb

1

m3

188,00

231,24

   

2

m3

206,00

253,38

   

3

m3

228,00

280,44

 

Ol

1

m3

192,00

236,16

   

2

m3

216,00

265,68

   

3

m3

243,00

298,89

 

Os, Tp, Lp, Kl,                  pozostałe liściaste

1

m3

193,00

237,39

   

2

m3

213,00

261,99

   

3

m3

229,00

281,67

S2a

Ak, Bk

*

m3

184,00

226,32

 

Brz, Jw, Kl, Czm, Czr

*

m3

169,00

207,87

 

Db

*

m3

172,00

211,56

 

Gb

*

m3

179,00

220,17

 

Js

*

m3

172,00

211,56

 

Ol, Wz

*

m3

169,00

207,87

 

pozostałe liściaste

*

m3

138,00

169,74

S10

Brz, Bk, Db, Ol, Ak, Gb,Js

*

m3

287,00

353,01

 

pozostałe liściaste

*

m3

230,00

282,90

S2ap

Brz, Bk, Db, Ak, Gb,Js, Ol, Wz, Kl, Czm, Jw.

*

m3

156,00

191,88

 

pozostałe liściaste

*

m3

134,00

164,82

S2b

 Bk, Db, Js, Gb

*

m3

281,00

345,63

 

Ol, Brz, KL, Jw.

*

m3

220,00

270,60

 

pozostałe liściaste

*

m3

201,00

247,23

S3b

wszystkie liściaste

1

m3

137,00

168,51

   

2

m3

167,00

205,41

S4

 Bk, Db, Ak, Gb,Js, Wz, Czm, Czr, Gr, Jw, Kl, Śl

*

m3

150,00

162,00

 

Brz,Ol, Jrz, Lsz, Wb

*

m3

139,00

150,12

 

pozostałe liściaste

*

m3

105,00

113,40

S4- PKN*

wszystkie liściaste- PKN

*

m3

77,00

83,16

M1*

wszystkie liściaste

*

m3

63,00

77,49

M2*

wszystkie liściaste

*

m3

40,00

43,20

KARPINA*

iglaste/liściaste-PKN

*

m3

37,00

39,96

CHOINKA ŚW.

do 3,0m wysokości

*

szt.

22,00

27,06

CHOINKA ŚW.

3,0-5,0 m wysokości

*

szt.

50,00

61,50

CHOINKA ŚW.

5,0-10,0 m wysokości

*

szt.

70,00

86,10

CHOINKA ŚW.

pow. 10,0m wysokości

*

szt.

150,00

184,50

STROISZ

stroisz świerkowy

*

mp

80,00

98,40

 

 

 

* - PKN- pozyskanie kosztem nabywcy (bez zrywki)

§2

Aneks obowiązuje z chwilą podpisania.

 

CENNIK SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE PIOTRKÓW OBOWIĄZUJĄCY WIOSNĄ W ROKU 2017 W NADLEŚNICTWIE PIOTRKÓW  

Lp.

Nazwa gatunku

Wiek sadzonki

Symbol produkcyjny

Jednostka

Cena netto dla jednostek LP i rozliczenia wewnętrznego zł/tszt

Cena netto dla odbiorców detalicznych zł/tszt

Cena brutto dla odbiorców detalicznych zł/tszt

1

Modrzew europejski

3

2/1

 TSZT

1830,23

1900,00

2052,00

2

Sosna pospolita

1

1/0

 TSZT

86,90

104,00

112,32

3

1

1/0 WDN*

 TSZT

91,33

104,00

112,32

4

2

2/0 i WDN*

 TSZT

333,06

350,00

378,00

5

Świerk pospolity

3

2/1

 TSZT

923,20

970,00

1047,6

6

Dąb bezszypułkowy

2

2/0

 TSZT

445,52

b.s

b.s

7

4

3/1

 TSZT

1879,41

b.s

b.s

8

5

4/1

 TSZT

968,04

b.s

b.s

9

Dąb szypułkowy

2

2/0

 TSZT

373,18

412,00

444,96

10

5

4/1

 TSZT

1595,14

b.s

b.s

11

Buk pospolity

3

2/1

 TSZT

2543,50

b.s

b.s

12

Brzoza brodawkowata

2

2.5/0

 TSZT

558,68

b.s

b.s

b.s- brak w ofercie sprzedaży detalicznej

WND*- sosna pochodna

 

Nadleśnictwo nie zapewnia transportu zakupionych sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

Nadleśnictwo nie zapewnia transportu zakupionych sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

Kontakt Leśniczy Marcin Wachnik tel.: 694408889

Materiały do pobrania