Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP w Łodzi a tym samym wszystkie nadleśnictwa w zasięgu działania dyrekcji, posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Nadleśnictwo Piotrków informuje, że w dniu 04 maja 2017 r. certyfikat FSC (NC-FM/COC-016229) został przeniesiony z NEPCon do SGS Polska. Nasza Dyrekcja otrzymała nowy kod certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: SGS-FM/COC-011009, który obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył się w dniach 21 – 23 listopada 2016 r.

Obowiązujący w lasach nadleśnictw RDLP w Łodzi certyfikat FSC

Okres ważności certyfikatu od 04.05.2017 do 16.04.2018 r.

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych