Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne to także cenne obszary przyrodnicze i leśne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leśnicy służą fachową poradą i pomocą przy prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach prywatnych.