Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek drzew leśnych

Tu znajdziesz informacje dotyczące sprzedaży drewna jakiego poszukujesz. Będziemy zamieszczali także aktualne cenniki na sadzonki drzew leśnych. W odpowiednim czasie znajdą się także informacje o sprzedaży choinek.

Nadleśnictwo Piotrków prowadzi sprzedaż różnych rodzajów i gatunków drewna.

Cennik detaliczny znajduje się poniżej. Chcąc kupić drewno należy skontaktować się z nadleśnictwem lub z leśniczym jednego z naszych leśnictw. W zakładce kontakty znajdują dane teleadresowe leśnictw.

Sprzedajemy także sadzonki drzew leśnych oraz choinki w okresie przedświątecznym.

Zasady sprzedaży i obrotu uregulowane są zarządzeniem Nadleśniczego w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi w Nadleśnictwie Piotrków.

W załącznikach znajduje się także zarządzenie wraz z załącznikami.

 

ANEKS NR 1

do załącznika nr 4 Zarządzenia nr 2/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków

z dnia 05.01.2018 roku w sprawie zasad obrotu drewnem oraz materiałami niedrzewnymi

w Nadleśnictwie Piotrków

§1

Z dniem 12 stycznia 2018 wprowadzam ceny detaliczne drewna

 

SUROWIEC DRZEWNY

Cena jednostkowa loco las w zł

Cena jednostkowa z VAT

Określenie wg KJW

Rodzaj drewna

Klasa wymiarowa

Jednostka miary

WA0

wszystkie iglaste

2

m3

425

522,75

WAKG, WAKP

3

m3

520

639,60

WB0

wszystkie iglaste

1

m3

286

351,78

WBKG

2

m3

352

432,96

WBKP

3

m3

402

494,46

WC0

wszystkie iglaste

1

m3

260

319,80

WCKG

2

m3

304

373,92

WCKP

3

m3

346

425,58

WD

wszystkie iglaste

1

m3

199

244,77

WDKG

2

m3

216

265,68

WDKP

3

m3

235

289,05

S10

wszystkie iglaste

1

m3

242

297,66

S2a

wszystkie iglaste

*

m3

165

202,95

S2ap

wszystkie iglaste

*

m3

148

182,04

S2b

wszystkie iglaste

*

m3

233

286,59

S3b

wszystkie iglaste

1

m3

195

239,85

2

m3

205

252,15

S4

wszystkie iglaste

*

m3

119

128,52

S4-PKN*

wszystkie iglaste- PKN

*

m3

77

83,16

M1*

wszystkie iglaste

*

m3

75

92,25

M2*

wszystkie iglaste

*

m3

40

43,20

WA0

Db, Js

2

m3

1306

1606,38

3

m3

1672

2056,56

Bk, Wz

2

m3

546

671,58

3

m3

692

851,16

Brz

2

m3

401

493,23

3

m3

479

589,17

Gb

2

m3

342

420,66

3

m3

376

462,48

Ol

2

m3

450

553,50

3

m3

504

619,92

Os, Tp, Lp, Kl, pozostałe liściaste

2

m3

352

432,96

3

m3

368

452,64

WB0

Db, Js

1

m3

588

723,24

2

m3

946

1163,58

3

m3

1356

1667,88

Bk, Wz

1

m3

283

348,09

2

m3

362

445,26

3

m3

475

584,25

Brz

1

m3

271

333,33

2

m3

315

387,45

3

m3

360

442,80

Gb

1

m3

266

327,18

2

m3

294

361,62

3

m3

336

413,28

Ol

1

m3

273

335,79

2

m3

323

397,29

3

m3

386

474,78

Os, Tp, Lp, Kl, pozostałe liściaste

1

m3

256

314,88

2

m3

287

353,01

3

m3

321

394,83

WC0

Db, Js

1

m3

452

555,96

2

m3

651

800,73

3

m3

877

1078,71

Bk, Wz

1

m3

226

277,98

2

m3

283

348,09

3

m3

362

445,26

Brz

1

m3

221

271,83

2

m3

248

305,04

3

m3

285

350,55

Gb

1

m3

223

274,29

2

m3

247

303,81

3

m3

276

339,48

Ol

1

m3

226

277,98

2

m3

260

319,80

3

m3

302

371,46

Os, Tp, Lp, Kl, pozostałe liściaste

1

m3

220

270,60

2

m3

248

305,04

3

m3

273

335,79

WD

Db, Js

1

m3

249

306,27

2

m3

425

522,75

3

m3

588

723,24

Bk, Wz

1

m3

203

249,69

2

m3

226

277,98

3

m3

249

306,27

Brz

1

m3

190

233,70

2

m3

210

258,30

3

m3

228

280,44

Gb

1

m3

188

231,24

2

m3

206

253,38

3

m3

228

280,44

Ol

1

m3

192

236,16

2

m3

216

265,68

3

m3

243

298,89

Os, Tp, Lp, Kl, pozostałe liściaste

1

m3

193

237,39

2

m3

213

261,99

3

m3

229

281,67

S2a

Ak, Bk

*

m3

184

226,32

Brz

*

m3

159

195,57

Db

*

m3

162

199,26

Gb

*

m3

179

220,17

Js

*

m3

172

211,56

Ol

*

m3

159

195,57

pozostałe liściaste

*

m3

138

169,74

S10

Brz, Bk, Db, Ol, Ak, Gb,Js

*

m3

287

353,01

pozostałe liściaste

*

m3

230

282,90

S2ap

Brz, Bk, Db, Ak, Gb,Js

*

m3

156

191,88

pozostałe liściaste

*

m3

134

164,82

S2b

 Bk, Db

*

m3

281

345,63

pozostałe liściaste

*

m3

201

247,23

S3b

wszystkie liściaste

1

m3

137

168,51

2

m3

167

205,41

S4

 Bk, Db, Ak, Gb,Js

*

m3

146

157,68

Brz,Ol

*

m3

139

150,12

pozostałe liściaste

*

m3

98

105,84

S4- PKN*

wszystkie liściaste- PKN

*

m3

77

83,16

M1*

wszystkie liściaste

*

m3

63

77,49

M2*

wszystkie liściaste

*

m3

40

43,20

KARPINA*

iglaste/liściaste-PKN

*

m3

37

39,96

CHOINKA ŚW.

do 3,0m wysokości

*

szt.

22

27,06

CHOINKA ŚW.

3,0-5,0 m wysokości

*

szt.

50

61,50

CHOINKA ŚW.

5,0-10,0 m wysokości

*

szt.

70

86,10

CHOINKA ŚW.

pow. 10,0m wysokości

*

szt.

150

184,50

STROISZ

stroisz świerkowy

*

mp

80

98,40

 

* - PKN- pozyskanie kosztem nabywcy (bez zrywki)

§2

Aneks obowiązuje z chwilą podpisania.

 

CENNIK SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE PIOTRKÓW OBOWIĄZUJĄCY WIOSNĄ W ROKU 2017 W NADLEŚNICTWIE PIOTRKÓW  

Lp.

Nazwa gatunku

Wiek sadzonki

Symbol produkcyjny

Jednostka

Cena netto dla jednostek LP i rozliczenia wewnętrznego zł/tszt

Cena netto dla odbiorców detalicznych zł/tszt

Cena brutto dla odbiorców detalicznych zł/tszt

1

Modrzew europejski

3

2/1

 TSZT

1830,23

1900,00

2052,00

2

Sosna pospolita

1

1/0

 TSZT

86,90

104,00

112,32

3

1

1/0 WDN*

 TSZT

91,33

104,00

112,32

4

2

2/0 i WDN*

 TSZT

333,06

350,00

378,00

5

Świerk pospolity

3

2/1

 TSZT

923,20

970,00

1047,6

6

Dąb bezszypułkowy

2

2/0

 TSZT

445,52

b.s

b.s

7

4

3/1

 TSZT

1879,41

b.s

b.s

8

5

4/1

 TSZT

968,04

b.s

b.s

9

Dąb szypułkowy

2

2/0

 TSZT

373,18

412,00

444,96

10

5

4/1

 TSZT

1595,14

b.s

b.s

11

Buk pospolity

3

2/1

 TSZT

2543,50

b.s

b.s

12

Brzoza brodawkowata

2

2.5/0

 TSZT

558,68

b.s

b.s

b.s- brak w ofercie sprzedaży detalicznej

WND*- sosna pochodna

 

Nadleśnictwo nie zapewnia transportu zakupionych sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

Nadleśnictwo nie zapewnia transportu zakupionych sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

Kontakt Leśniczy Marcin Wachnik tel.: 694408889

Materiały do pobrania